BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Rozwoju Gospodarczego. ul. Rakowiecka 22, 02-521 Warszawa
irg@sgh.waw.pl
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Strony/pimirg.aspx
ISSN:
1428-3204
eISSN:
2392-3741
Punktacja:
2007 - 2 2008 - 2 2009 - 2 2010 - 2 2011 - 2