BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa Katedra Historii Myśli Ekonomicznej. ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa
kwartalnikhme@sgh.waw.pl
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/IEPPPG/struktura/ZEPiHME/kwartalnik/Strony/default.aspx
ISSN:
1734-1159
Punktacja:
czasopismo niepunktowane

Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie