BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa
Wydawca:
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH. ul. Wiśniowa 41, pokój 53 lub 78, 02-520 Warszawa
studiaiprace@sgh.waw.pl
https://econjournals.sgh.waw.pl/kwes
ISSN:
2082-0976
Punktacja:
2013 - 5 2014 - 5 2015 - 9 2016 - 9 2017 - 9 2018 - 9

Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego / Szkoła Główna Handlowa