BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł
Management and Business Administration. Central Europe (tyt. poprz.: Master of Business Administration) Pełne teksty
Management and Production Engineering Review Pełne teksty
Management and Quality Pełne teksty
Management Business Innovation Pełne teksty
Management Forum Pełne teksty
Management Systems in Production Engineering (tyt. poprz.: Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji) Pełne teksty
Managerial Economics Pełne teksty
Marketing i Rynek
Marketing i Zarządzanie (tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu) Pełne teksty
Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych Pełne teksty
Marketing of Scientific and Research Organizations
Marketing Polska
Marketing Serwis
Marketing w Praktyce
Master of Business Administration
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej
Materiały, Konferencje Uniwersytetu Szczecińskiego
Materiały Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Usług
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług (tyt. poprz.: Materiały Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Usług)
Materiały Studialne - Gdańska Akademia Bankowa
Mathematical Economics (tyt. poprz.: Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki) Pełne teksty
Media i Marketing Polska (tyt. poprz.: Marketing Polska)
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Pełne teksty
Młoda Palestra. Czasopismo Aplikantów Adwokackich Pełne teksty
Modern Finance Pełne teksty
Modern Management Review Pełne teksty
Monografie : prace doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (tyt. poprz.: Monografie : prace doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa (tyt. poprz.: Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki)
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki
Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering Pełne teksty
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice
Myśl Ekonomiczna i Polityczna Pełne teksty