BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł
Management and Business Administration. Central Europe (tyt. poprz.: Master of Business Administration) Pełne teksty
Management and Production Engineering Review Pełne teksty
Management Business Innovation Pełne teksty
Management Forum Pełne teksty
Management Systems in Production Engineering (tyt. poprz.: Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji) Pełne teksty
Managerial Economics Pełne teksty
Marketing i Rynek
Marketing i Zarządzanie (tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu) Pełne teksty
Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych Pełne teksty
Marketing of Scientific and Research Organizations
Marketing Polska
Marketing Serwis
Marketing w Praktyce
Master of Business Administration
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej
Materiały, Konferencje Uniwersytetu Szczecińskiego
Materiały Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Usług
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług (tyt. poprz.: Materiały Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Usług)
Materiały Studialne - Gdańska Akademia Bankowa
Mathematical Economics (tyt. poprz.: Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki) Pełne teksty
Media i Marketing Polska (tyt. poprz.: Marketing Polska)
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Pełne teksty
Modern Management Review Pełne teksty
Monografie : prace doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (tyt. poprz.: Monografie : prace doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa (tyt. poprz.: Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki)
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki
Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering Pełne teksty
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice
Myśl Ekonomiczna i Polityczna Pełne teksty