BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa
Wydawca:
Oficyna Wydawnicza SGH. Rakowiecka 28 paw. 2 bud., 02-528 Warszawa
wydawnictwo@sgh.waw.pl
http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/
ISSN:
0867-7727
Punktacja:
czasopismo niepunktowane

Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa