BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Marketing w Praktyce
Wydawca:
MARKETING W PRAKTYCE Media i Szkolenia. ul. Orzycka 8/137A, 02-695 Warszawa
redakcja@marketing.org.pl
http://www.marketing.org.pl/
ISSN:
1425-8315
Punktacja:
czasopismo niepunktowane

Marketing w Praktyce

1999