BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo
Wydawca:
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
wydawnictwo@mac.edu.pl
https://old.wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/nauka-gospodarka-spoleczenstwo/nauka-gospodarka-spoleczenstwo-numery-archiwalne
ISSN:
2082-6117
Punktacja:
2013 - 5 2014 - 5 2015 - 5 2016 - 5 2017 - 5 2018 - 5