BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
Wydawca:
Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego wspólnie z Katedrą Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego. Redakcja Prac Komisji Geografii Komunikacji PTG, ul. J. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
komunikacjaptg@ug.edu.pl
http://www.ejournals.eu/PKGKPTG/
ISSN:
1426-5915
eISSN:
2543-859X
Punktacja:
2019 - 70 2020 - 70 2021 - 70 2022 - 70