BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Quality in Sport
Wydawca:
Katedra Doskonałości Biznesowej Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 87-100 Toruń ul. Gagarina 13a
sport@umk.pl
http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/QS/issue/archive
ISSN:
2450-3118
Punktacja:
czasopismo niepunktowane