BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
Wydawca:
Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. ul. Toruńska 55-57, budynek B, 85-023 Bydgoszcz
wydawnictwo@kpsw.edu.pl
https://kpsw.edu.pl/rekpsw
ISSN:
1899-9573
eISSN:
2450-0747
Punktacja:
2010 - 2 2011 - 2 2012 - 3 2013 - 5 2014 - 5 2015 - 7 2016 - 7 2017 - 7 2018 - 7 2023 - 20

Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy