BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics
Wydawca:
University of Gdansk Faculty of Economics. ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
ekocm@univ.gda.pl
https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/znetil/index
ISSN:
2544-3224
eISSN:
2544-3232
Punktacja:
2017 - 8 2018 - 8

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego