BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego / Szkoła Główna Handlowa
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
https://econjournals.sgh.waw.pl/kwes
ISSN:
1642-6150
Punktacja:
2010 - 2 2011 - 2

Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego / Szkoła Główna Handlowa