BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Studia Iuridica Lublinensia
Wydawca:
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
support@journals.umcs.pl
http://journals.umcs.pl/sil
ISSN:
1731-6375
eISSN:
2449-8289
Punktacja:
2007 - 2 2008 - 2 2009 - 2 2010 - 6 2011 - 6 2012 - 5 2013 - 4 2014 - 4 2015 - 8 2016 - 8 2017 - 8 2018 - 8 2019 - 40 2020 - 40 2021 - 40