BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Space - Society - Economy
Wydawca:
Katedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami UŁ. ul. S. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
ajanisz@geo.uni.lodz.pl
http://sse.geo.uni.lodz.pl/
ISSN:
1733-3180
eISSN:
2451-3547
Punktacja:
2012 - 2 2013 - 3 2014 - 3 2015 - 7 2016 - 7 2017 - 7 2018 - 7 2019 - 40 2020 - 40 2021 - 40 2022 - 40 2023 - 70 2024 - 40