BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 61-895 Poznań
wydawnictwo@ue.poznan.pl
http://www.zn.ue.poznan.pl/
ISSN:
1895-9970
Punktacja:
czasopismo niepunktowane

Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu