BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
wydaw@uek.krakow.pl
http://janek.uek.krakow.pl/~wyd_ae/
ISSN:
1898-6323
Punktacja:
czasopismo niepunktowane

Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie