BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydawnictwo UE. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
wydawnictwo@ue.katowice.pl
http://wydawnictwo.ue.katowice.pl/index.php?id=2618
ISSN:
2083-8603
Punktacja:
2007 - 6 2008 - 6 2009 - 6 2010 - 9

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria