BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law
Wydawca:
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała
wydawnictwo@wsfip.edu.pl
https://asej.eu/index.php/asej/issue/archive/2
ISSN:
2084-1809
eISSN:
2543-411X
Punktacja:
2010 - 2 2011 - 2 2012 - 4 2013 - 5 2014 - 5 2015 - 7

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej