BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Toruńskie Studia Międzynarodowe
Wydawca:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika. ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Torun
tis@umk.pl
http://apcz.pl/czasopisma/index.php/TSM/
ISSN:
1689-8168
Punktacja:
czasopismo niepunktowane

Toruńskie Studia Międzynarodowe