BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
wydawnictwo@ur.krakow.pl
https://wydawnictwo.ur.krakow.pl/index.php/pl/
ISSN:
0239-9342
Punktacja:
czasopismo niepunktowane

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie