BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Folia Oeconomica Stetinensia
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
wnus@uoo.univ.szczecin.pl
http://www.versita.com/fos
ISSN:
1426-3491
Punktacja:
czasopismo niepunktowane

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Folia Oeconomica Stetinensia