BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza. Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
wydawnictwo@sgh.waw.pl
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Strony/zkwgp.aspx
ISSN:
1428-3255
Punktacja:
czasopismo niepunktowane