BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie
Wydawca:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. ul. Bema 1, 08-110 Siedlce
zeszytynaukowe@uph.edu.pl
http://www.wnep.uph.edu.pl/zeszyty-naukowe
ISSN:
1896-5822
Punktacja:
czasopismo niepunktowane

Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie