BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
wzieu@wzieu.pl
http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6590
ISSN:
1898-0511
eISSN:
2353-2858
Punktacja:
2010 - 6 2011 - 6 2012 - 5 2013 - 7 2014 - 7 2015 - 13

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management