BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kożuch Barbara
Tytuł
Zarządzanie kapitałem ludzkim a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw
Management of Human Capital and SME's Innovations
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 900, s. 13-21, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu : problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Szkolenie pracowników, Inwestowanie w kapitał ludzki, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność, Materiały konferencyjne
Human Resources Management (HRM), Manpower training, Investments in human capital, Small business, Innovative character, Conference materials
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tematem rozważań jest pojęcie kapitału ludzkiego i zarządzanie nim w powiązaniu z innowacyjnością przedsiębiorstw. Podkreślono znaczenie szkoleń pracowników jako instrumentu kształtowania kapitału ludzkiego firmy. Rozważania oparto na wstępnych wynikach badań, przeprowadzonych w ostatnim kwartale 1999 r. i w pierwszym półroczu 2000 r. w firmach północno-wschodniej Polski.

The paper discusses chosen issues of managing human capital in small and medium enterprises and innovations oriented to creating firm's competitiveness. Human capital is defined as a value what includes education, work experience, physical fitness and stamina or simply individual's general skill. Based on general principles of management the definition of human capital management (HCM) was developed. This is the process of planning, organising, leading, and controlling oriented to co-ordination of various activities designed to enhance the high level quality of an organisation's human resources in achieving organisational goals. Having specified the essence of the management of human capital it is discussed in turn the chosen issues of this process, i.e. human capital and innovations as the main factors of SMEs competitiveness, investment in people as an instrument of creating human capital, the role of training in HCM. Presented in this paper considerations confirm the opinion that one of the most important elements conditioning the present growth of SMEs development is the share increase in economy of the enterprises which are able to the competition both at the national market and the international markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chybicka A.: Od czego zależy innowacyjność w firmie. "Manager" 1999 nr 5.
 2. Dobiegała-Korona B.: Innowacyjność małych przedsiębiorstw. W: Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Materiały konferencyjne. Kraków, 23-24 października 1996.
 3. Grudzewski W., Hejduk I.: Kierowanie małą firmą - wyzwania przyszłości. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2000 nr 1.
 4. Innowacje przez konstruktywne wykorzystywanie sprzeczności. "Zarządzanie na Świecie" 1999 nr 7.
 5. Karkowski T.: Innowacje i przedsiębiorczość w firmie. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1999 nr 9.
 6. Kostera M.: Zarządzanie personelem. Warszawa: PWE 1997.
 7. Kożuch B. (red.): Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku 2000.
 8. Kożuch B.: Polityka personalna jako instrument zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Referat na konferencję naukową pn. "Zarządzanie personelem dziś i jutro", Wydział Zarządzania UŁ, Łódź-Rogi 6-7 listopada 2000 (maszynopis).
 9. Kożuch B.: Zarządzanie. Podstawowe zasady i funkcje. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku 2000.
 10. Listwan T. (red.): Zarządzanie kadrami. Wrocław: Wydawnictwo AE 1999.
 11. Mizgajska H.: Determinanty innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce. "Gospodarka Narodowa" 1999 nr 11-12.
 12. Plawgo B.: Szkolenia w firmach północno-wschodniej Polski. Białystok: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 2000 (maszynopis).
 13. Poznańska K.: Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: DW ABC 1998, s. 129-143.
 14. Rola miękkich czynników we wprowadzaniu innowacji. "Zarządzanie na Świecie" 1999 nr 9.
 15. Sajkiewicz A. (red.): Zasoby ludzkie w firmie. Warszawa: Poltext 1999.
 16. Taking a Global Perspective. "Investor in People" 1999 nr 15.
 17. Thornhill A., Lewis Ph., Millmore M., Saunders M.: Managing Change. A Human Resource Strategy Approach. Harlow: Pearson Education 2000.
 18. Tworzenie warunków sprzyjających innowacjom. "Zarządzanie na Świecie" 1999 nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu