BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziawgo Leszek
Tytuł
Eurofirma na międzynarodowym rynku finansowym i bankowym - inspirujący przykład międzynarodowej współpracy finansowej
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 238-244
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Integracja finansowa, Międzynarodowe rynki finansowe, Międzynarodowe instytucje finansowe, Instrumenty finansowe, Transport kolejowy, Studium przypadku
Financial integration, International financial markets, International financial institutions, Financial instruments, Railway transport, Case study
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja międzynarodowej, europejskiej instytucji finansowej Eurofirma - European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock. Autor omawia cele i organizację Eurofirmy, zasady jej funkcjonowania, wykorzystywane instrumenty rynku finansowego i bankowego, efektywność oraz pozycję na międzynarodowym rynku finansowym. Współpraca międzynarodowa w Eurofirmie dotyczy jednocześnie kilku obszarów. Są to finanse, transport kolejowy i ochrona środowiska. Autor wskazuje na efektywne wykorzystanie takich instrumentów finansowych jak: waluty, obligacje, krótkoterminowe papiery dłużne, credit-rating, derywaty i gwarancje rządowe.

The aim of that article is a presentation of international, European financial institution - European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock. The author presents the aims and organization of that company and rules of it functioning, used instruments of financial and banking market, efficiency and a position on international financial market. An international cooperation in European Company is mostly connected to finances, rail transport and environment protection. The author shows efficient using of such instruments as currency, bond, short-dated securities, credit rating, derivatives and government guarantees. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu