BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bilewicz Ewa
Tytuł
Siła rynkowa w międzynarodowym handlu towarami surowcowo-rolnymi
Market Power in the International Trade of Primary Commodities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, 2001, nr 7, s. 51-61
Słowa kluczowe
Rynki międzynarodowe, Handel międzynarodowy, Handel produktami rolnymi, Konkurencyjność międzynarodowa, Ceny światowe
International market, International trade, Agricultural trade, International competitiveness, World prices
Uwagi
summ.
Abstrakt
Model rynku wolnokonkurencyjnego istnieje gdy są spełnione przynajmniej trzy warunki: działa wielu sprzedawców i nabywców, nie istnieją bariery wejścia i wyjścia, ceny są wynikiem gry popytu i podaży. Celem artykułu jest zanalizowanie międzynarodowego rynku artykułów surowcowo-rolnych, a zwłaszcza kształtujących się na nim cen i określenie jaki model jest dla tego rynku właściwy. Na międzynarodowym rynku towarów surowcowo-rolnych istnieje znaczna koncentracja, zwłaszcza w handlu po stronie popytu oraz są liczne bariery wejścia i wyjścia. Obecność korporacji transnarodowych, powiązanych z wieloma przedsiębiorstwami, dzięki którym utrzymują znaczącą kontrolę nad kanałami sprzedaży i dystrybucji, sprawia że kształtujące się ceny nie są w wielu wypadkach cenami wolnorynkowymi, lecz często są ustalane przez silne podmioty zgodnie z ich strategią maksymalizacji zysku.

A free market exists when at least three conditions are present: - many firms, - no control over prices, - easy market entry and exit. However the model of pure competition is not a good approximation for the international market of primary commodities. Many suppliers and demanders directly involved in international commodity generally do have perceptible influence on market prices. This article discusses the extent of market power in international commodity markets and explains why it exists. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1426-7799
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu