BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matkowska Marzena
Tytuł
Rola usług w procesie rozwoju ekonomicznego najsłabiej rozwiniętych krajów wyspiarskich
The Role of Services in the Process of Economic Development of the Least Developed Island Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, 2001, nr 7, s. 63-77
Słowa kluczowe
Usługi, Rynek usług, Rozwój gospodarczy, Międzynarodowa wymiana usług, Kraje rozwijające się
Services, Services market, Economic development, International trade in services, Developing countries
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraje Trzeciego Świata
Third World's countries
Abstrakt
Celem artykułu jest zanalizowanie roli sektora usług w gospodarce narodowej oraz wymianie międzynarodowej wyspiarskich krajów Trzeciego Świata. Udział usług w tworzeniu produktu krajowego brutto najsłabiej rozwiniętych krajów wyspiarskich jest szczególnie duży. Usługi są także ważnym źródłem wpływów dewizowych. Do czynników stymulujących rozwój sektora usług w analizowanych krajach wyspiarskich należy zaliczyć: położenie geograficzne, środowisko naturalne, stabilność społeczno-polityczną, niższy niż w produkcji towarowej koszt zorganizowania stanowiska pracy, postęp techniczny. Zdaniem autorki, właściwe wykorzystanie posiadanych zasobów umożliwi tym krajom przełamanie barier rozwojowych i zainicjowanie trwałego rozwoju.

The aim of this article is to analyse the role of services in national economy and in external trade of the Least Developed Island Countries. Share of services in creating GDP of the Least Developed Island Countries is enormous. It is much bigger then in other least developed countries and developing countries or even in some developed countries. Services are also an important source of foreing exchange incomings of the analysed countries. Factors which stimulate the development of services sector of the island countries are the following: - the beauty of the natural environment, - socio-political stability, - lower (than in production) cost in organization work stand, - technical progress, - greater labour-consumption than raw-consumption of the services. All these factors put the Least Developed Island Countries in an adventageous position opening a chance to break objective barrier to their development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1426-7799
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu