BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Helin Andre
Tytuł
Poszerzony zakres ujawnień : Wycena i prezentacja instrumentów finansowych według MSSF
Źródło
Nasz Rynek Kapitałowy, 2006, nr 9, s. 46-48
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość finansowa, Rachunkowość finansowa, Standardy rachunkowości, Prawo bilansowe, Wycena aktywów, Hedging, Instrumenty finansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Financial reporting, Financial accounting, Accounting standards, Balance law, Valuation of assets, Hedging, Financial instruments, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard
Abstrakt
Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości od lat pracuje nad ujednoliceniem stosowanych zasad rachunkowości, odnoszących się do szeroko rozumianych instrumentów finansowych. Dotychczas opracowano dwa standardy: MSR 32 - "ujawnienie i prezentacja" oraz MSR 39 - "ujmowanie i wycena". Podsumowując zasady wyceny instrumentów finansowych należy stwierdzić, iż "standard" znacznie ogranicza rejestr pozycji pozabilansowych, zobowiązując do ujawnienia w bilansie wszystkich umów wiążących jednostkę sprawozdawczą i mających lub mogących mieć skutki finansowe.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-9711
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu