BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Grażyna
Tytuł
Zmiany w zakresie rozumienia funkcji zarządzania zasobami ludzkimi w percepcji pracowników działów personalnych
Changes in Understanding Function of Human Resources Management in Opinion of Staff Division
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2001, nr 11, s. 49-63
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie personelem, Polityka personalna, Kadra kierownicza
Human Resources Management (HRM), Personnel management, Personnel policy, Managerial staff
Abstrakt
Artykuł poświęcono identyfikacji poziomu percepcji zmian w zakresie rozumienia funkcji zarządzania zasobami ludzkimi przez kierowników działów personalnych wybranych firm i ich realizacji w polityce personalnej. Omówiono podstawowe obszary zainteresowań zarządzania zasobami ludzkimi od początku lat 60-tych do chwili obecnej. Przedstawiono badania przeprowadzone wśród kierowników działów personalnych i ich zastępców na przestrzeni lat 1994-1999. Zbadano następujące problemy: ocenę realizacji podstawowych zasad zarządzania zasobami ludzkimi, znajomość funkcji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i działań umożliwiających realizację wspomnianych funkcji.

Identification of changes in perception level connected to understanding function of human resources management in opinion of staff division in chosen companies and its realisation in personnel policy is presented. The resources taken among managers and deputy managers of personnel department in 1994-1999 are also shown in the article. Some problems like estimation of realisation of basic principles of human resources management, knowledge of function connected to human resources management and activities, which can help to realise these functions, are discussed. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu