BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brelik Agnieszka
Tytuł
Produkt turystyczny - jego marka i jakość
Tourist Product - Mark and Quality
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 4, s. 39-43, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Marka produktu, Jakość usług
Tourist product, Product brand, Quality of services
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono złożoność produktu turystycznego, uwzględniając znaczenie marki i jej dualnego pojęcia, oraz zaprezentowano zagadnienia związane z procesem kształtowania jego jakości.

The paper presents the complexity of the tourism product considering meaning mark and dual comprehending, and also paper presents issue connected with development process of its quality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Altkorn J. 2004: Marketing w turystyce. Za A. Rapacz, Znaczenie jakości dla kształtowania markowych produktów turystycznych. [W:] Markowe produkty turystyczne pod red. A. Panasiuka. Szczecin-Nie-chorze 2004, s. 130. Wydawnictwo PWN 1994, s.97-100.
  2. Gołembski G. 2003: Turystyka jako czynnik integrujący badania naukowe. [W:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, (red.) G. Gołembski. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 16.
  3. Karczmarek., Stasiak A., Włodarczyk B. 2002: Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata. Wydawnictwo UL, Łódź.
  4. Kompendium wiedzy o turystyce, 1998: (Red.) G. Gołembski. Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 178.
  5. Kraszewski R. 2001: TQM. Teoria i praktyka, Wyd. TNOiK, Toruń, s. 20.
  6. Medlik S. 1995: Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa. Za Spychała A. Markowe produkty turystyki wiejskiej - studium przypadku. [W:] Markowe produkty turystyczne pod red. A. Panasiuka. Szczecin-Niechorze 2004, s. 143. PWN. Warszawa 1995.
  7. Nawrocka E. 2004: Determinanty tworzenia i rozwoju markowych produktów turystycznych obszaru. [W:] Markowe produkty turystyczne. Szczecin-Niechorze, s. 361.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu