BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Długokęcka Marzena
Tytuł
Potencjał pracy a kształtowanie postaw przedsiębiorczych
Labour Potential and Creating Entrepreneurial Attitudes
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 4, s. 96-99, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość lokalna, Pobudzanie przedsiębiorczości, Rozwój przedsiębiorczości, Kapitał ludzki, Szkolenie pracowników, Pośrednictwo pracy
Local entrepreneurship, Stimulation of entrepreneurship, Entrepreneurship development, Human capital, Manpower training, Employment agency
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę ukazania znaczenia kapitału ludzkiego, w tym szkoleń i doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Creating the entrepreneurial attitudes is an essential task in human capital management process. At present, an employee is not only a subordinate doing what he is told to do, but has been often treated as a partner, an originator and an entrepreneur, taking part in a firm s activities [Pocztowski A., 2003]. Moreover, a determined improvement of knowledge level of potential entrepreneurs is needed, especially on rural areas. It should concern marketing, sale techniques, organisation and management, job motivation, a market or finances. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bańka A. 2003: Zawodoznawstwo - Doradztwo Zawodowe - Pośrednictwo pracy, psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym. Wyd. PRINT-B.
  2. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie mińskim. 2004: Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim, wrzesień 2004.
  3. Juchnowicz M. (red.) 2004: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości. Poltext, Warszawa.
  4. Jurkowski R. 2001 : Zarządzanie personelem - proces kadrowy i jego aspekty prawne. Wyd. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  5. Kwiatkowski S. 2002: Przedsiębiorczość intelektualna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Orczyk J. 2004: System edukacyjny a jakość kapitału ludzkiego. [W:] Juchnowicz M. (red.): Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości. Wyd. Poltext, Warszawa.
  7. Pocztowski A. 2004: Rola systemu zarządzania kapitałem ludzkim w kształtowaniu przedsiębiorczości. [W:] Juchnowicz M. (red.): Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości. Wyd. Poltext, Warszawa.
  8. Sawicka J., Długokęcka M., Kurek I. 2004: Zmiany w warunkach funkcjonowania małych firm prowadzonych przez kobiety na obszarach wiejskich między 1996 r. a 2003 r. [W:] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji. Wyd. SGGW, Warszawa.
  9. Sektorowy Program Operacyjny "Rozwój Zasobów Ludzkich". 2004: Wyd. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
  10. Szałkowski A. (red.) 2002: Rozwój pracowników - przesłanki, cele, instrumenty. Wyd. Poltext, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu