BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dolata Małgorzata
Tytuł
Infrastruktura gospodarcza warunkiem rozwoju obszarów wiejskich i poprawy poziomu życia mieszkańców wsi
The Economic Infrastructure as a Condition of the Rural Areas Development and the Improvement of the Rural Areas Habitants Living Conditions
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 4, s. 100-104, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Modernizacja obszarów wiejskich, Infrastruktura gospodarcza, Poziom życia
Modernisation of the rural area, Economic infrastructure, Living standard
Uwagi
summ.
Abstrakt
Odpowiednio rozwinięta infrastruktura gospodarcza jest czynnikiem wyjściowym, warunkującym rozwój obszarów wiejskich i kształtującym warunki życia ludności tam zamieszkałej. Należy jednak podkreślić, że chociaż infrastruktura jest warunkiem koniecznym rozwoju terenów wiejskich, to jednak niewystarczającym dla wywołania istotnych i trwałych zmian. (abstrakt oryginalny)

The economic infrastructure as a condition of the rural areas development and the improvement of the rural areas habitants living conditions. The economic infrastructure of rural areas includes the objects and appliances conditioning the development of remaining elements of infrastructure (e.g. social infrastructure) which influence the economic development of rural areas and the living conditions of rural areas habitants. However, it is worth to mention that the infrastructure development is an inevitable element of the rural areas development but it will not be a sufficient element to bring forth the permanent changes. The current state of rural infrastructure in rural areas is not satisfactory, both in macroeconomic and regional scale, and from the point of rural areas habitants and the needs of enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baranowski A. 2002: Koncepcja partnerstwa "miasto-wieś". [W:] Obszary wiejskie-problemy, projekty, wizje, pod red. E. Raszei. Poznań, 31-39.
  2. Bobińska K. 2000: Rynek w infrastrukturze. Infrastruktura na rynku. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa, 13-14.
  3. Hałasiewicz A.. 2000-. Program aktywizacji obszarów wiejskich a ochrona środowiska. [W:] Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich w aspekcie ochrony środowiska, Barzkowice, 16.
  4. Hunek T. 2002: Projekcja modelu rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. [W:] Rolnicza Polska wobec wyzwań współczesności, pod red. T. Hunka. Warszawa, 40.
  5. Kulawik J. 2000: Infrastruktura a rozwój wsi. Nowe Życie Gospodarcze, nr 12, 33.
  6. Łuczka-Bakuła W.., Dolata M. 2001: Stan infrastruktury a rozwój przedsiębiorczości w gospodarce żywnościowej. [W:] Strategia inwestowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz kształcenia kadr w gospodarce żywnościowej XXI w., pod red. T. Ziejewskiego. AR w Szczecinie, 128-129.
  7. Ratajczak M. 2000: Prywatyzacja i deregulacja w sferze infrastruktury. Ruch Prawniczy Socjologiczny i Ekonomiczny, z. l, 71-90.
  8. Rosner A. 2000: Wiejskie obszary problemowe - synteza wyników cząstkowych. [W:] Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich, pod red. A. Rosnera. Warszawa, 98-125.
  9. Siemiński J. L. 1996: Studia nad infrastrukturą wsi polskiej, [W:] Problemy infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa, 11, 22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu