BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firich Aldona
Tytuł
Zasady działania i kierunki absorpcji środków finansowych z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w Polsce
The Rules of Activity and Directions of Absorption of Financial Means from the Cohesion Fund of the European Union in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 4, s. 111-116, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie inwestycji transportowych, Inwestycje w ochronę środowiska, Fundusz Spójności
Financing transport investments, Environmental investments, Cohesion Fund
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka podjęła próbę określenia zasad funkcjonowania Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz scharakteryzowania kierunków jego interwencji w Polsce w świetle przepisów wspólnotowych.

The Cohesion Fund came into existence on the Treaty of Maastricht. Each country of the EUcan apply for aid providing that their GDP is less than 90% of the EU avarage. The task of the Fund is enabling the integration of the countries through cofinancing infrastructure projects in the field of transportation and environmental protection. In Poland the transportation projects focus on : modernization of the main railroads, building motorways and main roads as well as reconstructing domestic roads. Whilst environmental projects concern: improvement of the quality of surface waters, rationalization of the wastes economy, improvement of the quality of air and flood safety. The assumptions of the Fund's activity are included in "The National Plan of Development And the Strategy of Benefiting from the Cohesion Fund". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Głąbicka K., Grewiński M. 2003: Europejska polityka regionalna. Elipsa, Warszawa, s.117-118.
 2. Grosse T.G. 2004: Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s.90,262 za: D. Puga, European Regional Policies in Light of Recent Location Theories, " Journal of Economic Geography", vol. 2, nr 4,2002 P.P. Combes, M. Lafourcade, Transportation Cost Decline and Regional Inequalities: Evidence from France, 1978-1993, Centre for Economic Policy Research, 2001.
 3. http://www.eib.org - Strona Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
 4. http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy - Strona Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej
 5. http://www.funduszspojnosci.gov.pl - Strona Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
 6. Kienzler I. 2003: Leksykon Unii Europejskiej. Świat Książki, Warszawa s.100.
 7. Kosiedowski W. 2001: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Dom Organizatora, Toruń, s.298.
 8. Narodowy Plan Rozwoju. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 14 stycznia 2003 r.
 9. Projekty zatwierdzone do dofinansowania z Funduszu Spójności w roku 2004. Dokument Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Warszawa, 2005 r.
 10. Raport nt. rezultatów negocjacji o członkostwo RP w UE. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów П grudnia 2002 r.
 11. Rozporządzenie 1164/1999/WE dotyczące Funduszu Spójności, art. 5.
 12. Rozporządzenie Komisji 1386/2002 z 29 lipca 2002 r. Kwalifikowalność poszczególnych wydatków w ramach Funduszu Spójności określa Art. 3 Rozporządzenia 1164/1994.
 13. Strategia wykorzystania Funduszu Spójności. Dokument wydany przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003 r.
 14. Transport - wyniki działalności. Rocznik statystyczny GUS 2002.
 15. Zarządzanie i kontrola Fundusz Spójności. Dokument Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 2004 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu