BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopeć Jacek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Determinanty sukcesu w zarządzaniu personelem w świetle badań empirycznych
Factors of Success in Personnel Management - Empirical Data
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 900, s. 29-35
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu : problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne
Słowa kluczowe
Zarządzanie personelem, Dobór pracowników, Szkolenie pracowników, Motywowanie pracowników, Badania ankietowe, Materiały konferencyjne
Personnel management, Employees' recruitment, Manpower training, Motivating employees, Questionnaire survey, Conference materials
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowane w artykule determinanty sukcesu w zarządzaniu personelem są wynikiem sondażowych badań ankietowych, przeprowadzonych w 58 firmach działających w województwie małopolskim. Udzielającymi odpowiedzi byli menedżerowie średniego i wyższego szczebla zarządzania. Badania miały pokazać, co zdaniem respondentów decyduje o sukcesie firmy na rynku. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako jeden z najważniejszych czynników decydujący o sukcesie firmy rozpatrywano z punktu widzenia 4 podstawowych jego funkcji, tj.: doboru, oceniania, doskonalenia oraz wynagradzania pracowników.

The article presents results of research led in 58 enterprises operating in Poland. The research focused on the thema of success factors that determine firm and personnel management. Results showed which factors important are in these areas. The issue of efficient personnel management as main factor of success were discussed in the aspect of itsfour main functions: selection, assessment, training and development, compensation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowska S.: Jak wynagradzać. Warszawa: IoiZwP "Orgmasz" 1992.
  2. Juchnowicz M.: Nowoczesne podejście do motywowania pracowników a rzeczywistość polskich przedsiębiorstw. W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Warszawa: Krajowy Urząd Pracy, IPiSS 1998.
  3. Kopeć J.: Menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw o kierowaniu kadrami. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1995 nr 1.
  4. Kostera M.: Zarządzanie personelem. Warszawa: PWE 1994.
  5. Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, teoria i praktyka. Warszawa: Wyd. "Biblioteczka Pracownicza" 2000.
  6. Sloman M.: Strategia szkolenia pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu