BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyszewski Roman
Tytuł
Edukacja jako czynnik konkurencyjności podmiotów gospodarczych
Education as a Factor of Economic Subjects Competitiveness.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2005, nr 540, s. 89-95, tab.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Kwalifikacje zawodowe, Inwestowanie w kapitał ludzki
Enterprise competitiveness, Professional skills, Investments in human capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono pokrótce wpływ kształcenia i doskonalenia zawodowego na wzrost efektów gospodarczych oraz zwiększanie zarobków pracowniczych. Zwrócono uwagę na inwestowanie w kwalifikacje ludzi jako najtańszy sposób podnoszenia poziomu konkurencyjności gospodarki oraz kształtowanie wizerunku firmy jako dobrego pracodawcy.

The article is devoted to the subject of vocational education and training (VET) and ways in which VET is affecting not only the economic growth but also increases salaries of workers. The author deals with the subject of investing in people's qualifications as the cheapest way of raising the level of the economic competitiveness as well as building a company's image as a good employer. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Encyklopedia PWN, Warszawa 1999.
  2. Grodnicki J., Edukacja czynnikiem rozwoju społecznego, Toruń 2000.
  3. Kajsa W., Rozwój kapitału społecznego w procesie edukacji, Bydgoszcz 2002.
  4. Monaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacjach, Warszawa 2000.
  5. Potocka A., Wiedza - główny czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, red. E. Urbańczyk, Szczecin 2001.
  6. Raport o zatrudnieniu na świecie 1998-1989, Międzynarodowe Biuro Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa 1989.
  7. Sadler P., Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, Kraków 1997.
  8. Sławecki B., Rozwój kapitału społecznego w procesie edukacji, w: Kształcenie pozazawodowe i zawodowe w kontekście integracji Europy, red. R Gerlacka, Bydgoszcz 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu