BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczorkowski Jędrzej, Polak Przemysław
Tytuł
Ewolucja spojrzenia na strategię informatyczną
Change in Business Approach to IT Strategy.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2005, nr 540, s. 99-107, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
System informacyjny, Strategia informacyjna przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Informatyczne systemy zarządzania
Information system, Enterprise information strategy, Corporation strategies, Management Information Systems
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na ewolucję strategii informatycznej przedsiębiorstw wpływ mają wymagania płynące ze zmieniającej się ogólnej strategii biznesowej oraz nowe możliwości dostarczane przez technologię informatyczną. Strategia informatyczna ma być odpowiedzią na potrzeby płynące z ogólnej strategii biznesowej. Rozwiązania informatyczne dostosowuje się do zmieniających się procesów biznesowych, lecz jednocześnie nowe możliwości technologii informatycznych stają się przyczyną zmian stosowanych procesów. Autorzy przedstawiają kilka, ich zdaniem istotnych, aspektów współczesnych przemian stosowanych strategii informatycznych, przedstawiając je w kontekście zachodzących przemian gospodarczych. (oryg. streszcz.)

Developments in economy and technological progress constantly change a business approach to strategic management and a role of information technology in it. Evolution of IT strategy in business organizations is influenced by demands from general business strategy and new capabilities of information technology. Consequently, IT solutions are adjusted to changing business processes but at the same time new technical capabilities are a cause of changes in business processes. Authors present currently the most important aspects of changes and transformations of IT strategies in the context of modern economic trends. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski M., Podstawy organizacji teorii i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 2. Chandler A.D., Strategy and Structure: Chapters in History of the American Enterprise, MIT Press, Cambridge 1962.
 3. Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 4. Galata S., Uwarunkowania procesu zarządzania strategicznego - modele, strategie, informacja, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2002.
 5. Kamiński A., Polak P., Wieczorkowski J., Narzędzia wspomagania integracji międzyorganizacyjnych procesów biznesowych, w: Nowoczesne Technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", Nr 1044, Wrocław 2004, s. 487-495.
 6. Kaplan R.S., Norton D.P., Czy niematerialne zasoby współgrają ze strategią twojej firmy?, "Harward Business Review Polska", Kwiecień 2004, s.72-89.
 7. Kovacevic A., Majluf N. 1993, Six Stages of IT Strategic Management, "Sloan Management Review", Summer 1993, No 34(4), s. 77-87.
 8. Pańkowska M., Zarządzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa 2001.
 9. Polak P., Wieczorkowski J., Wykorzystanie informatycznych narzędzi zarządzania procesami w cyklu życia systemów informacyjnych zarządzania, w: Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, t.2, SGH, Warszawa 2004, s. 235-248.
 10. Taylor B., Harrison J., The Manager's Casebook of Business Strategy, Butterworth-Heinemann, Oxford 1980.
 11. Wieczorkowski J., Chodoła T., Wpływ elastycznego oprogramowania SIZ na proces wdrażania i eksploatację, w: Informatyka ekonomiczna - aspekty naukowe i dydaktyczne, red. A. Nowicki, D. Jelonek, J. Goliński, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2004, s. 146-153.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu