BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziuba Dariusz
Tytuł
Kryzys przedsiębiorstwa a katastrofa systemu informatycznego i informacyjnego
Crisis of a Company and an IT System Disaster.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2005, nr 540, s. 127-136, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
System informacyjny, Sytuacje kryzysowe, Katastrofa, Ochrona danych komputerowych
Information system, Crisis situations, Disaster, Computer data protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obszarem zainteresowań są wybrane sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie, jako skutek katastrofy systemu informatycznego, jak i tzw. przesileń systemu informacyjnego. Zwrócono uwagę na różnorodność i wieloaspektowość kryzysów, w tym systemów informacyjnych. Uwagę skoncentrowano na problematyce systemów informatycznych - kosztach awarii systemów i infrastruktury IT, możliwym katastrofom systemów informatycznych, środkom i metodom zaradczym (disaster recovery), rozważania ilustrując przykładami ze sfery finansowej. (oryg. streszcz.)

An IT system disaster may, and often does, bring specific economic, financial, organisational, and other adversary effects to a given company - economic crisis (state of crisis) being one of them. It also has an impact on the economic environment of the company, as in market conditions particular entities act like "communicating tubes." The area of interest of this article comprises selected crisis-like situations in a company, which result from a disaster of IT system as well the so-called information system overload. The paper stresses the variety and the multi-aspect character of the crises, including crises of information systems. It concentrates on the IT systems problems - the costs of IT systems and infrastructure failures, the possible IT systems disasters, as well as the disaster recovery means - the considerations are illustrated with examples from the financial sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bannan K.J., Be prepared, http://www.pcmag.com/ 2002.
 2. Compaq White Papers, June 1998.
 3. Dziuba D.T., Ryzyko "zakorzenione w IT", w: red. nauk. Szewczyk A., Problemy społeczeństwa globalnej informacji, Szczecin 2004 (w druku).
 4. Dziuba D.T., Kryzys przedsiębiorstwa i jego otoczenia a katastrofa systemu informatycznego, Konferencja "Kryzysy w gospodarce", WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 5. Dziuba D.T., Niekonwencjonalne metody strukturalizacji informacji ekonomicznych, "Wiadomości Statystyczne" 1990, No 1.
 6. Frauenheim E., Disaster recovery finds silver lining, ZDNet Australia 2003, 5 May, http://www.zdnet.com.au/itma.../0,2000061043,20274203,00.ht
 7. Ilustrowany Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 8. Jakubowski R., Katastrofa, jakiej nie było, "ComputerWorld" 2001, 22 października.
 9. Kniaź A., Ratuj się kto może, PCkurier 2001, No 2.
 10. Mobarek S., Crisis management in business, w: Zeleny M. (red.), The IEBM Handbook of Information Technology in Business, Business Press, Thomson Learning, London 2000.
 11. Nazem S.M., System vulnerability and disaster recovery, w: Zeleny M. (red.), The IEBM Handbook of Information Technology in Business. Business Press, Thomson Learning, London 2000.
 12. Nowakowski M.K., Rzemieniak M.L., Kryzys i przetrwanie w marketingu, Difin, Warszawa 2003.
 13. Ryznar Z., Informatyka bankowa. Próba syntezy, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1998.
 14. Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 1999.
 15. Słownik Współczesnego Języka Polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996.
 16. Thom R., Langage et catastrophes. Elements pour une semantiąue topologiąue, Bahia Symp. of Dynamical Studies, Akad. Press. 1974.
 17. Wielka Encyklopedia PWN, tom XV, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu