BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Bogusław
Tytuł
Wybrane metody klasyfikacji wiedzy (kapitału intelektualnego) w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Chosen Methods of Knowledge (Intellectual Capital) Classification in Company's Management.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2005, nr 540, s. 137-144, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kapitał intelektualny
Human capital, Enterprise management, Intellectual capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest próba prezentacji dwu zagadnień: 1. istoty kapitału intelektualnego i różnych jego określeń i definicji, 2. rozróżnienia między kapitałem intelektualnym a zasobami niematerialnymi (aktywami niematerialnymi) organizacji. Na tym tle przedstawiane są różne podejścia teoretyczne i praktyczne do zagadnień kapitału intelektualnego i zasobów niematerialnych firmy. (oryg. streszcz.)

Chosen methods of knowledge (intellectual capital) classification in company management The main goal of this paper is a presentation of two issues: 1. an essence of intellectual capital within a variety of its definitions and descriptions 2. a distinction between intellectual capital and non material resources (non material assets) in organization. Within this framework the author presents various theoretical and practical approaches to the problem of intellectual capital and non material resources in organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Elliot R.K., The Third Ware on the Shores of Accounting, "Accounting Horizons" 1992, June, s.61.
  2. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Koncepcje i praktyka, ODKK Gdańsk 2002, s.61.
  3. Kapłan R.S., Norton D.R, Strategiczna karta wyników, Jak przełożyć strategię na działania, PWN, Warszawa 2001.
  4. Maier R., Knowledge Management Systems. Information and Communication Technologies for Knowledge Management, Springer-Verlay, Berlin-Heidelberg 2002, s. 187.
  5. Obłój K., Strategie sukcesu firmy, POE, Warszawa 1995, s.126.
  6. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, w: Dom organizatora, Toruń 2002, s. 84.
  7. Stewart T.A., The Weahlt of Knowledge, w: Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Nicholas Brealey Publishing, London 2001, s.5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu