BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rószkiewicz Małgorzata
Tytuł
Operacjonalizacja modelu zależności między orientacją na wiedzę i wynikami działalności przedsiębiorstwa
Model of Relations between Knowledge Orientation and Results of Company's Performance.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2005, nr 540, s. 145-152, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Operacjonalizacja, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wiedza, Modele matematyczne
Operationalization, Enterprise management, Knowledge, Mathematical models
Uwagi
summ.
Abstrakt
W referacie zaproponowano operacjonalizaję modelu konceptualnego zależności orientacji na wiedzę i wynikami ekonomicznymi działalności przedsiębiorstwa, sformułowanego przez Mazur, Rószkiewicz, Strzyżewską (Mazur, Rószkiewicz, Strzyżewska , 2005). Zaproponowany model teoretyczny zakłada występowanie dwóch elementarnych dla całej koncepcji kategorii, tj. postawy wobec wiedzy, będącej cechą kadry kierowniczej oraz orientacji na wiedzę przedsiębiorstwa, rozumianej jako właściwość prowadzonej działalności ekonomicznej. W pierwszym przypadku chodzi o konstrukt psychologiczny, wyrażający stosunek jednostki do zdobywania, posługiwania się i kierowania się wiedzą w swych poczynaniach, w drugim zaś chodzi o zespół działań podejmowanych w jednostce gospodarczej. Orientacja na wiedzę przedsiębiorstwa jest tu rozumiana jako rezultat sposobu zarządzania przedsiębiorstwem. (oryg. streszcz.)

The presented model of the knowledge orientation of a company is described by the following three groups of activities incorporated in the knowledge modification process: - acquiring data and information, their updating and dissemination; - new knowledge generation and its dissemination; - implementing knowledge in decision making and undertaking activities, and sharing knowledge with partners. The pr4esented model illustrated the relations between managers' knowledge orientation, company's knowledge orientation and organisation's performance. It enable to submit the set of theses and hypotheses as to the described relation. They can be verified in practice by implementing statistical method of the multivariate data analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alwin D.F., J.A. Krosnicki: TheRreliability of Survey Attitude Measurement: the Influence of Question and Respondent Attributes, Sociological Methods and Research, No 20,1991.
 2. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1997.
 3. Dziuban C.D., E.G. Shirkey: When is Correlation Matrix Appropriate for Factor Analysis?, Psychological Bulletin No 81, 1974.
 4. French S. , Fuzzy Decision Analysis: Some Criticism, Studies in the Management Sciences, No 20, 1984.
 5. Garbiński T.: Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.
 6. Giles R., The Concept of Grade of Membership Fuzzy Sets and System, No 25, 1988.
 7. Green P.E., F.J. Carmone Jr., S.M. Smith Multidimension Scaling. Concepts and Applications, Allyn and Bacon, Boston-London-Sydney-Toronto 1989.
 8. Kaiser H.F.: An Index of Factorial Simpicity, Psychometrika No 39, 1974.
 9. Mazur J., M. Rószkiewicz, M. Strzyżewska, Orientacja na wiedzę a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, Współczesne zarządzanie , 1/2005, s. 5-23.
 10. McClendon M.J., D.F. Alwin, Np-opinionFfilters and Attitude Measurement Reliability, Sociological Methods and Research No 21, 1993.
 11. Morgan R.E., Market-Based Organisational Learning- Theoretical Reflections and Conceptual Insights, Journal Of Marketing Management 20/2004.
 12. Morrison D.F.: Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa 1990.
 13. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa 1977.
 14. Zaborski A., Skalowanie wielowymiarowe w badaniach marketingowych, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 15. Zadeh L.A., Fuzzy Sets, Information and Control, No 8, 1965.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu