BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wędrowska Ewa, Markowski Lesław
Tytuł
Atrakcyjność inwestycji kapitałowych spółek sektora teleinformatycznego
Attractiveness of Companies Capital Investment of SiTech Sector.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2005, nr 540, s. 207-214, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Usługi teleinformatyczne, Spółki akcyjne, Inwestycje kapitałowe, Analiza fundamentalna, Analiza taksonomiczna
Teleinformation services, Joint stock companies, Capital investments, Fundamental analysis, Taxonomic analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W poniższym rozdziale zaprezentowano klasyfikację spółek giełdowego sektora teleinformatycznego w oparciu o analizę fundamentalną i analizę kapitałową. Autorzy zaproponowali autorską macierz atrakcyjności inwestycji MAI w aspekcie poziomu ogólnego wskaźnika fundamentalnego. Uzyskane wyniki potwierdziły zależność między fundamentalnymi wynikami spółek a wynikami inwestycji w te spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (oryg. streszcz.)

In article the method of classification of exchange companies was presented basis of fundamental analysis as well as analysis of capital investment. The proposed by authors matrix of attractiveness of investment MAI serves for the opinion of results of capital investment in aspect of level of general fundamental coefficient. It comparative opinion was executed for example capital investment in securities of SiTech sector, the youngest segment at the Warsaw Exchange. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 2. Dusza M.: Globalna wioska finansowa. Rynek kapitałowy 2002+, Bank i Kredyt, nr 10, 2002.
 3. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr; Przegląd Statystyczny; Zeszyt 4, 1968.
 4. Krukowski K., Wedrowska E.: Typologia gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, Wiadomości Statystyczne nr 4, 2002.
 5. Kukuła K.; Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa 2000.
 6. Markowski L., Wedrowska E.: Spółki sektora teleinformatycznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Wyd. UWM, Olsztyn 2004.
 7. Markowski L., Wedrowska E.: Inwestycje kapitałowe Segmentu Technologii Innowacyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych, Wiadomości Statystyczne nr l, Warszawa 2005.
 8. Ostasiewicz W., (red.), Statystyczne metody analizy danych, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 9. Sharpe W.F.: Mutual Fund Performance, Journal of Business, No. 1, Jan.1966.
 10. Strahl D., (red.): Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 11. Tarczyński W., Łuniewska M.: Wybrane metody wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie budowy portfela papierów wartościowych, w: Jajuga K. Ronka-Chmielowiec W. (red.) Inwestcje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 990, Wrocław 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu