BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzadkowolska Magdalena
Tytuł
Biblioteka XXI wieku
A Library of the 21st Century.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2005, nr 540, s. 257-263, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Biblioteki, Źródła informacji, Komputeryzacja systemu informacyjnego, Wyszukiwanie informacji
Libraries, Information source, Computerization of the information system, Information retrieval
Uwagi
summ.
Abstrakt
Od lat 90. XX w. biblioteki, dzięki komputeryzacji przeżywają metamorfozę. Tworzą bazy katalogowe, systemy obsługi czytelników, w zbiorach zaczęły dominować dokumenty nieksiążkowe, zapisane w formacie cyfrowym. Do zadań współczesnej biblioteki należy udział w budowaniu społeczeństwa informacyjnego. W skali społecznej spotykamy się z podziałem cyfrowym powstającym między bogatymi i biednymi w informacje. Działalność biblioteki powinna prowadzić do ułatwienia dostępu do technologii społeczeństwa informacyjnego jak największej liczbie obywateli. Służyć temu mogą programy dla osób o niskich dochodach i niskim poziomie wykształcenia, dzieci, emigrantów, niepełnosprawnych, więźniów, dla tych, którzy nie posiadają indywidualnego dostępu do sieci Internet. (oryg. streszcz.)

A library is a public institution that collects, handles, stores and makes available to the public, various library materials, and disseminates information on its own as well as other resources. The introduction of computerisation to libraries in the 1990s triggered the period of their metamorphosis. The libraries are now creating catalogue databases and are establishing systems for managing readers; their resource are now dominated by non-book documents - stored usually in a digital form. A modern library plays an important role in the building of information society. Within the society, we can observe a digital division into those with wide and those with limited access to information. The activity of a library should aim at enabling access to the available information technologies for the widest possible number of society members. It does so by participating in the programmes that target people with low-income and low level of education, children, immigrants, the disabled, prisoners, as well as all those deprived of individual access to the Internet. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bibliotekarstwo, pod red. Z. Żmigrodzkiego, Warszawa 1994.
 2. Biblioteki publiczne w erze cyfrowej: poradnik, Warszawa 2004.
 3. Borges J.L., Fikcje, Warszawa 1972.
 4. Eco U., O bibliotece, Wrocław 1990.
 5. Educational Multimedia Task Force http://www.ecotec.com/mes/index.html
 6. International Library Economics Research Study http://www.libecon2000.org/
 7. Manguel A., Moja historia czytania, Warszawa 2003.
 8. Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie, Warszawa 2003.
 9. Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, projekt i red. M. Hopfinger, Warszawa 2002.
 10. Polska Biblioteka Internetowa http://www.pbi.edu.pl/index.php
 11. Społeczeństwo informacyjne w perspektywie człowieka, techniki, gospodarki, red. L.W. Zacher, Warszawa 1999.
 12. Szczepańska B., Broker informacji - zawód z przyszłością czy zawód z przyszłości?, "Biuletyn EBIB" 2002 nr 11 http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/szczepanska.php
 13. Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej http://monika.univ.gda.pl/~literat/
 14. Ze współczesnych zagadnień nauki o informacji, red. M. Górny, P. Nowak, Poznań 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu