BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piecek Grzegorz
Tytuł
Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 894, s. 135-149
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Rozwój przedsiębiorstwa, Techniki fuzji, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Mergers and acquisitions, Enterprise development, Fusion techniques, Company development strategy
Abstrakt
Ważnym elementem przy fuzjach i przejęciach jest jasno przyjęta strategia. Przyjęcie przez organizację strategii penetracji skupia uwagę przedsiębiorstwa na firmach sprzedających ten sam produkt. Jeśli przejęcie ma służyć zdobyciu kanałów dystrybucji dla produktów przedsiębiorstwa wybierana jest strategia rozszerzenia rynku. W strategii asortymentowej przejęcie jest środkiem służącym do poszerzenia asortymentu. Wybór strategii dywersyfikacji pozwala na pozyskanie zupełnie odmiennego od dotychczasowego profilu działalności.

A vital element of mergers and take-overs processes is adopting a clear strategy. Implementing a penetration strategy would focus a company's attention on firms selling the same product. If the purpose of a merger is to gain distribution canals for the company's products, then a strategy of market widenning is chosen. In an assortiment strategy a take-over is a means of widening the assortment. Implementing diversification strategy enables to obtain new and completely different profile of activity. (MN)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Calman R.: Restructuring by Divestiture. [W:] M. Rock (red.): The Mergers & Acquisitions Handbook. McGraw-Hill 1987.
 2. Copeland T., Koller T., Murrin I.: Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm. Warszawa: WIG Press 1997.
 3. Dichter S., Gagon C., Aleksander A.: Memo to a CEO: Leading Organizational Transformations. "McKinsey Quarterly" 1993 nr 1.
 4. Duraj J.: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Warszawa: PWE 1996.
 5. Frąckowiak W.: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Praca zbiorowa. Warszawa: PWE 1998.
 6. Frąckowiak W.: Wzrost przedsiębiorstwa a zapotrzebowanie na kapitał. W: Badania nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Praca zbiorowa pod red. E. Kurtysa. Zeszyty Naukowi nr 260. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1997.
 7. Giroire J.: Comment réussir une diversification. Revue française de gestion, wrzesień-październik 1983.
 8. Hook J.C.: Fuzje i przejęcia: Jak skutecznie przeprowadzić transakcję. Warszawa: LIBER 1998.
 9. Hooke J.C.: M&A: A Practical Guide to Doing The Deal. New York: John Wiley & Sons 1997.
 10. Jagoda H., Haus B.: Holding. Warszawa: PWE 1995.
 11. Jenkinson T., Mayer C.: Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym. Obrona, atak i rynek kontroli nad przedsiębiorstwami. Warszawa: LIBER 1998.
 12. Kaplan S., Weisbach M.: The Success of Acquisitions: Evidence from Divestitures. "Journal of Finance" 47, no. 1, marzec 1992.
 13. Kay J.A.: Foundations of Corporate Success. Oxford: University Press 1993.
 14. Lewandowski M.: Czy fuzje i przejęcia służą przedsiębiorstwom? "Rynek Kapitałowy" nr XI/98.
 15. Mętek G.: Alianse strategiczne. "Manager" luty 1998.
 16. Nisberg J.N.: The Random House Handbook of Business Terms. New York: Random House 1988, za: Sudarsanam S.: Fuzje i przejęcia. Warszawa: WIG Press 1998.
 17. Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. Warszawa: PWN 1996.
 18. Porter M.E.: From Competitive Advantage to Corporate Strategy. "Harvard Business Review", maj-czerwiec 1987.
 19. Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE 1994.
 20. Romanowska M.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. Warszawa: PWE 1997.
 21. Rue L., Holland P.: Strategic Management. New York: MeGraw Hill Pub. Comp. 1989.
 22. Scott T.: Tax Planning. [W:] Company Acquisitions Handbook. Tolley Publishing Co. 1994.
 23. Sirower M.L.: The Synergy Trap: How Companies Lose the Acquisition Game. New York: The Free Press 1997.
 24. Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Warszawa: PWE 1995.
 25. Sudarsanam S.: Fuzje i przejęcia. Warszawa: WIG Press 1998.
 26. Szczepankowski P.J.: Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania. Warszawa: PWN 2000.
 27. Weston J.F.: Divestitures: Mistakes or Learning? [W:] P. A. Gaughan (red.): Readings in Mergers and Acquisitions. Blackwell 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu