BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polak Waldemar
Tytuł
Niektóre aspekty restrukturyzacji gospodarki na tle problemów transformacji
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 894, s. 150-161, bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja gospodarki, Uwarunkowania transformacji gospodarki, Konkurencyjność gospodarki, Przegląd literatury
Economic restructuring, Determinant of economic transformation, Economy competitiveness, Literature review
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane problemy restrukturyzacji gospodarki w procesie transformacji systemowej w Polsce. Należą do nich: konieczność wycofania się państwa z gospodarki, uruchomienie rynku kapitałowego i giełd, liberalizacja handlu, prowadzenie polityki kursowej ograniczającej impulsy deregulacyjne, wycofywanie się państwa z bezpośredniej pomocy przedsiębiorstwom, stawianie na rozwój małych i średnich firm, prywatyzacja i demopolizacja. Autor scharakteryzował także strategie transformacji zastosowanych w Polsce, Czechach i na Węgrzech.

The paper discusses some aspects of restructuring the economy in the political system transition in Poland. The problems are: the necessity of withdrawing the state from economy; starting a capital market and stock exchange market; trade liberalization; withdrawing the state from being of direct assistance to enterprises; taking on the development of small - and medium - sizes enterprises; privatization and demopolization. The author also characterizes the transition strategies implemented in Poland, Czech Republic and Hugary. (MN)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda 2000: Commission Opinion on Poland's Application for Membership of the European Union. "Bulletin of the European Union" 1997, Suplement 7.
 2. Chęcicki A.: Prywatyzacja jako transformacja gospodarki w Polsce. Bydgoszcz: ART 1995.
 3. Gajda A.: Kierunki i kryteria efektywnej restrukturyzacji przemysłu. "Gospodarka Narodowa" 1993 nr 7.
 4. Gorynia M.: Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna. "Ekonomista" 1996 nr 3.
 5. Gorynia M.: Selektywna polityka przemysłowa w okresie transformacji. "Gospodarka Narodowa" 1996 nr 4.
 6. Grabowiecki R.: Raporty nad konkurencyjnością. Wpływ systemu finansowo-podatkowego na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Warszawa: IRiSS 1996.
 7. Hare P.G.: Macroeconomic vs Industrial Policy in Shaping the Branch and Regional Structure of the Economy. Seminar Paper No 3, Cracow Academy of Economics, Cracow, November 8, 1991.
 8. Industrial Policy in an Open and Competitive Environment. Guidelines for Community Approach, COM (90) 556-fmal, Brussels 1990.
 9. Jakóbik W.: Dylematy polityki przemysłowej w warunkach transformacji systemowej. "Gospodarka Narodowa" 1995 nr 5.
 10. Kaleta A.: Polityka przemysłowa w okresie transformacji systemu. "Ekonomista" 1993 nr 4.
 11. Lubiński M., Michalski T., Misala J.: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposób mierzenia. Warszawa: IRiSS 1995.
 12. Łukawer E.: Poglądy polskich ekonomistów na ogólne założenia transformacji systemowej. "Ekonomista" 1994 nr 6.
 13. Nogalski N., Waśniewski J.: Restrukturyzacja jako wyznacznik rozwoju przedsiębiorstwa budowlanego. [W:] Skutki restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce w dekadzie lat dziewięćdziesiątych. Red. nauk. S. Tokarski. Sopot 1999.
 14. Pietrzak E.: Rozwój rynku kapitałowego w procesie transformacji polskiej gospodarki do systemu rynkowego. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 1992.
 15. Polak E., Polak W.: Atrakcyjność Polski jako miejsca lokowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Gospodarka Polski w okresie transformacji. Red. nauk. P. Dominiaka. Gdańsk: Politechnika Gdańska 2000.
 16. Polak W.: Rola kapitału zagranicznego w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Skutki restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce w dekadzie lat dziewięćdziesiątych. Red. nauk. S. Tokarski. Sopot 1999.
 17. Polak W.: Wpływ inwestycji zagranicznych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. [W:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Poznali: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 2000.
 18. Poland. Country Economic Memorandum. Reform and Growth on the Road to the UE. Raport No. 16858 - Pol, The World Bank 1997.
 19. Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. T. Kołodzieja. Warszawa: PWE 1999.
 20. Różańska H.: Rozwój gospodarki polskiej a niektóre problemy jej restrukturyzacji. [W:] Gospodarka Polski w okresie transformacji. Gdańsk: Politechnika Gdańska 1997, zeszyt nr 1.
 21. Suwalski A.: Problemy polskiej prywatyzacji. Ekonomiczno-Społeczne uwarunkowania 1990-1997. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 1998.
 22. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet 1997.
 23. Upława S.: Transformacja a międzynarodowa konkurencyjność polityki gospodarczej. Warszawa 1996.
 24. Ustawa Prawo celne. Dz.U. 1991 nr 75, poz. 445 z późn. zm.
 25. Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Dz.U. 1990 nr 51, poz. 298 z późn. zm.
 26. Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Dz.U. 1991 nr 58, poz. 239.
 27. Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. Dz.U. 1990 nr 89, poz. 403 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu