BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poniatowicz Marzanna
Tytuł
Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 894, s. 162-173, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Zarządzanie długiem, Samorząd terytorialny, Dług publiczny, Obligacje komunalne
Debt management, Local government, Public debt, Communal bonds
Abstrakt
Problemem dotyczącym polskich finansów lokalnych i regionalnych jest niedostosowanie wielkości dochodów własnych samorządów do ich potrzeb. Powodem takiej sytuacji jest nakładanie na samorząd terytorialny coraz większej ilości zadań publicznych. Jednym ze sposobów na rozwiązanie tego problemu jest zadłużenie się sektora samorządowego.

A problem concerning Polish local and regional finances is the unadaptation of local governments' income sum to their needs. The reason for such a situation is imposing on local governments more and more public tasks. The publication discusses some solutions to the problem. (MN)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitner M.: Gmina na rynku kapitałowym. Warszawa: Agencja Rozwoju Komunalnego 1999.
 2. Jastrzębska M.: Zarządzanie finansami gmin. Aspekty teoretyczne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1999.
 3. Kosztowny ZUS. "Rzeczpospolita" z 15 maja 2000 r.
 4. Myczkowska A.: Obiektywna wskazówka dla inwestora. Dodatek Regiony. "Rzeczpospolita" z 25 stycznia 2000 r.
 5. Myczkowska A.: Ocena dla płockich obligacji. "Rzeczpospolita" z 19 kwietnia 2000 r.
 6. Myczkowska A.: Papier za pieniądze. Dodatek Regiony. "Rzeczpospolita" z 25 stycznia 2000 r.
 7. Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997.
 8. Polarczyk K.: Saldo finansów publicznych i dług publiczny. "Nowe Życie Gospodarcze" 2000 nr 7.
 9. Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 1999 r., Ministerstwo Finansów. Adres internetowy: www.mofnet.gov.pl/finanse_samorzadow/sprawozdanie_roczne.shtml.
 10. Obligacje przychodowe. XV Konferencja Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin nt. "Przedsięwzięcia publiczno-prawne w zarządzaniu rozwojem gminy". Międzyzdroje 25-27 maja 2000 r. (maszynopis).
 11. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 1999 r. Warszawa: Ministerstwo Finansów 2000 (maszynopis).
 12. Poniatowicz M.: Finanse samorządów terytorialnych. [W:] Finanse. Tom I. Red. J. Zarzeckiego. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku 2000.
 13. Siwek P.: Bariery rynku kapitałowego. "Wspólnota" 2000 nr 14.
 14. Surażska W.: Ubezwłasnowolnienie samorządów. Dodatek Regiony. "Rzeczpospolita" z 25 stycznia 2000 r.
 15. Suszyńska A.: Problematyka długu publicznego w świetle ustawy o finansach publicznych. Materiały na konferencję "Komunalny rynek kapitałowy jako źródło finansowania inwestycji" organizowanej przez LGPP w dniach 23-24 lutego 2000 r. Dębe k. Warszawy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu