BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Styn Igor (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wykorzystanie transakcji cross-currency SWAP w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 894, s. 212-222
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Ryzyko kursowe, Stopa procentowa, Pożyczki walutowe, Rynki swap, LIBOR (London Interbank Offered Rate)
Exchange risk, Interest rate, Foreign currency loans, Swap markets, LIBOR (London Interbank Offered Rate)
Abstrakt
W niniejszym artykule pragnę zwrócić uwagę na szereg kwestii praktycznych związanych z wykorzystaniem kapitałowego swapu walutowego do zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym i stopy procentowej przy zaciąganiu przez przedsiębiorstwo kredytów w walutach obcych lub indeksowanych do kursów tych walut w stosunku do PLN i oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej bazującej na stawce LIBOR. Są to: właściwa wycena swapu, bieżące monitorowanie jego wartości i wpływu na koszt kapitału oraz porównanie swapu do innych transakcji zabezpieczających przed oboma rodzajami ryzyka dostępnych na polskim rynku. (fragment tekstu)

The author discusses issues concerning the application of cross-currency swap to protection against exchange rate risk and interest rate i.a. when a company takes a credit in foreign currency. The issues are: the proper pricing of swap; current monitoring its value and influence on the cost of capital; comparison of swap to other available on the Polish market transactions protecting against the two kinds of risk. (MN)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dattatreya R.E., Venkatesh R.E.S., Venkatesh V.E.: Interest Rate and Currency Swaps. The Markets, Products and Applications. Cambridge: Probus Publishing Co. 1994.
  2. Dziawgo D.: Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1998.
  3. Jackowicz K., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. Metoda duracji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1999.
  4. Karwowski J.: Prognozowanie kursów walutowych. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu 1993.
  5. Pietrzak E.: Międzynarodowe operacje walutowe. Rodzaje, mechanizmy, techniki. Biblioteka Menedżera i Bankowca. Warszawa: Zarządzanie i Bankowość sp. z o.o. 1992.
  6. Tymuła I.: Swapy finansowe. Biblioteka Menedżera i Bankowca. Warszawa 2000.
  7. Zając J.: Polski rynek walutowy w praktyce. Produkty, transakcje, strategie, zarządzanie ryzykiem walutowym. Warszawa: K.E. Liber 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu