BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żabińska Joanna
Tytuł
Unia Gospodarczo-Walutowa i jej wpływ na umiędzynarodowienie polityki gospodarczej
Economic and Monetary Union and Its Impact on the Internationalisation of Economic Policy
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej, 2000, s. 37-50
Słowa kluczowe
Gospodarka światowa, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Polityka gospodarcza, Wzrost gospodarczy, Międzynarodowe stosunki gospodarcze
World economy, Economic and Monetary Union (EMU), Economic policy, Economic growth, International economic relations
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki, Europa
United States of America (USA), Europe
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie procesu umiędzynarodowienia polityki ekonomicznej dokonującego się w skali gospodarki światowej tj. między USA i Europą oraz w skali regionalnej, tj. grupy krajów tworzących Europejską Unię Gospodarczo-Walutową. Punktem wyjścia tych rozważań jest utrzymująca się słabość wartości zewnętrznej wspólnej waluty euro, a w szczególności analiza przyczyn leżących u źródeł tego zjawiska.

The paper aims to outline the process of economic policy internationalisation on both the world's economy scale i.e. between the USA and Europe, and the regional scale i.e. between countries of the European Economic and Monetary Union. The continuing low external value of the common currency euro, and, in particular, the analysis of the roots of this phenomenon have provided a starting point for considerations presented in the paper.(JW)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu