BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jachowicz Agnieszka
Tytuł
Domy pomocy społecznej - konieczność czy może luksus? : Sytuacja DPS w świetle zmian ustawy o pomocy społecznej
Residental homes for the elderly - necessity or luxury?
Źródło
Polityka Społeczna, 2006, nr 5-6, s. 16-20, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Opieka socjalna, Ludzie starsi, Polityka społeczna państwa, Pomoc społeczna, Regulacje prawne
Social services, Elderly people, Social policy, Social assistance, Legal regulations
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
W tradycyjnym modelu rodziny ludzie starsi mieli jasno określone miejsce i byli przydatni. Obecnie pod wpływem trendów współczesnego świata młodzi ludzie zajęci są "karierą" i dlatego na opiekę nad rodzicami nie mają już czasu - kierując ich często do domów pomocy społecznej. Autorka niniejszego artykułu ilustruje zasady funkcjonowania domów pomocy społecznej na tle przemian demograficznych i systemowych w Polsce, analizując ustawodawstwo w tej dziedzinie i opierając się na przykładzie województwa małopolskiego.

In traditional family an old person was treated with respect. Nowadays youngsters do not have even time enough to take care for their grandfathers and parents. In consequence they place them in residential homes. As late as in the 90th and at the beginning of ’04 new regulations have been promulgated, describing types of residential homes, range of provided services, entitlements and the way to cover necessary expenditures. It is quite possible that all these adjustments will make living in residential homes the kind of luxury and not only the painful necessity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Synak B. (2002), Polska starość, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
  2. Davis A.M. (1999), Global aging and health in the next century, Jeruzalem
  3. Frąckiewicz L. (2001), Społeczno-demograficzne problemy starzenia się społeczeństwa polskiego, Białystok
  4. Woźniak Z. (1999), Problemy starzenia się i starości wyzwaniem dla polityki społecznej na progu III tysiąclecia, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z.1.
  5. Szatur-Jaworska B. (2000), Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, ASPRA, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu