BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gilka-Zaporska Joanna, Popiel Elżbieta
Tytuł
Wzajemne postrzeganie lokalnej społeczności wiejskiej i gospodarujących w Polsce rolników z Unii Europejskiej
Mutual Perception of Local Country Community and Farmers form European Union Farming in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 4, s. 124-128, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR), Niemiecki model gospodarki, Rolnictwo ekologiczne, Ludność wiejska, Społeczności lokalne
Liquidation of State Agricultural Farms, German economic model, Ecological agriculture, Rural population, Local community
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej spowodowało, że codzienne kontakty z obcokrajowcami, także na obszarach wiejskich są coraz częstsze. Autorki dokonały analizy relacji pomiędzy ludnością wiejską a rolnikami niemieckimi gospodarującymi w naszym kraju. Zachowania, postawy i działania omówiły z punktu widzenia obu stron.

Everyday contacts with foreigners also on area of country are more and more often from accession time, Polish to European structures. The analysis of relations between country-folk and German farmers farminak I our country was made. The behaviors, attitude and activity were have talked over with point of view both sides. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Akt notarialny Fundacji imienia Stanisława Karłowskiego, 22 czerwca 2001, Koszalin.
  2. Fundacja im. Stanisława Karłowskiego 2004: Okólnik, Juchowo.
  3. Mickiewicz A., Mickiewicz B. 2003: Znaczenie współpracy transgranicznej w rozwoju gospodarczym regionów przygranicznych. [W:] Osiągnięcia transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej w społeczno-gospodarczej aktywizacji obszarów przygranicznych. AR Szczecin, TI, 15-17.
  4. Pietrzak B. 2003: Aspekty społeczno-gospodarcze oraz perspektywy i ograniczenia współpracy transgranicznej Polski i Niemiec. [W:] Osiągnięcia transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej w społeczno-gospodarczej aktywizacji obszarów przygranicznych. AR Szczecin, T I, 179-185.
  5. Rościszewski M. 1995: Euroregiony na obszarze Unii Europejskiej i w Polsce. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Dział Analiz i Dokumentacji Europejskiej, Warszawa.
  6. Sławiński K., Gilka J. 2003: Społeczność wiejska w obliczu koegzystencji z rolnikami z Unii Europejskiej. [W:] Osiągnięcia transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej w społeczno-gospodarczej aktywizacji obszarów przygranicznych. AR Szczecin, T II, 703-705.
  7. Sztyma M. 2002: Ponad granicami. Głos Pomorza nr 80. Koszalin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu