BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kabaj Mieczysław
Tytuł
Nowe metody badania jakości i przydatności kształcenia w szkołach wyższych
New methods for quality evaluation in higher education
Źródło
Polityka Społeczna, 2006, nr 5-6, s. 1-7
Słowa kluczowe
Jakość kształcenia, Wykształcenie, Szkolnictwo wyższe, Kariera zawodowa, Rynek pracy, Badania ankietowe, Edukacja
Quality education, People's education, Higher education, Professional career, Labour market, Questionnaire survey, Education
Abstrakt
W Polsce rzadko podejmowane są badania losów i karier zawodowych absolwentów szkół wyższych i średnich zawodowych. Wiele uczelni wręcz systemowo nie chce wiedzieć, gdzie ich absolwenci znaleźli zatrudnienie, jak ułożyły się ich losy i jak oceniają jakość i przydatność kształcenia. Artykuł niniejszy jest próbą choć częściowego wypełnienia tej istotnej luki. W materiale posłużono się badaniami ankietowymi i nowatorską techniką pozyskiwania i oceny danych.

The paper deals with new methods of quality evaluation and value added of higher education based on the opinions of students graduating from School of Economics and Social Policy in Warsaw. The methods have been tested and value added of higher education has been estimated. The system of 5 criteria of education quality of has been developed and tested. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. U. Jeruszka (red.), Efektywność kształcenia zawodowego, IPiSS 2000.
  2. U. Jeruszka (red.), Metody badania losów absolwentów szkól zawodowych, IPiSS 2001.
  3. U. Jeruszka (red.), Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, IPiSS 2002.
  4. M. Kabaj, Partycypacyjny system wynagrodzeń. W kierunku kapitalizmi. partycypacyjnego, wysokiej wydajności i godziwej płacy. IPiSS 2002.
  5. W. Pomykało, Przyszłość polskiej szkoły wyższej, Fundacja Innowacja (w druku)
  6. Raport z badań jakości kształcenia losów i karier zawodowych absolwentów WSSE w Warszawie. Mieczysław Kabaj, Urszula Jeruszka; współpraca: Daria Szatkowska, Beata Kaczyńska i Janina Magnuszewska, IPiSS, Warszawa, marzec 2006, stron 143.
  7. J. Wójcik, Badania zawodowych losów absolwentów szkoły wyższej, w: U. Jeruszka (red.), Metody badania losów absolwentów szkól zawodowych, IPiSS 2001, s. 81.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu